happy family in the kitchen. mother and  children preparing the dough, bake cookies
banner1
Beautiful small girl tasting a chocolate cake
Preparation handmade chocolate candies, close up
STRONA GŁÓWNA » KOMUNIKAT CELIKO S.A. Z 26.10.2020 R. DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Komunikat Celiko S.A. z 26.10.2020 r. Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

26/10/20

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Spółki pod firmą CELIKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Św. Antoniego 71, 61 – 359 Poznań w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

« 28.09.2020 Komunikat Celiko S.A. z 28.09.2020 r. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
27.11.2020 Piernik bezglutenowy – nowość w linii ciast »