Liofilizacja

polski English

W 2001 roku uruchomiliśmy linię ciągłą przemysłową o wysokiej wydajności do suszenia sublimacyjnego warzyw i owoców.

To sprawdzony i uznany za najbardziej optymalny proces suszenia żywności w niskich temperaturach oraz pod wysoką próżnią. Pozwala wyeliminować szkodliwe oddziaływanie wysokich temperatur na strukturę i składniki przetwarzanych surowców, a także uniknąć utleniającego wpływu powietrza.

Uzyskiwane produkty odznaczają się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi:

  • praktycznie całkowite zachowanie cech organoleptycznych (smak, aromat, barwa, struktura i kształt) użytych surowców;
  • brak ubytków składników odżywczych wyjściowych surowców (witaminy i inne substancje biologicznie czynne);
  • porowata struktura produktów zapewnia ich szybką rehydratację.

Celiko posiada instalację ciągłą do suszenia sublimacyjnego produktów spożywczych, co umożliwia przetwarzanie surowców praktycznie w każdej postaci:

  • w postaci stałej np. całe lub rozdrobnione owoce i warzywa,
  • w postaci płynnej np. przeciery owocowe i warzywne.

Oferta dodatków do żywności obejmuje następujące liofilizaty:

  • owoce i warzywa w formie: całej kostek, plastrów, grysu, proszku;
  • liofilizowane surowce płynne owocowo-warzywne w formie: grysu, proszku.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją i szczegółami: www.liofilizacja.pl.