Notka biograficzna

polski English

Dr inż. Zenon Kosicki urodził się w 1936 roku we wsi Dębe koło Czarnkowa będąc jednym z 12-ściorga dzieci. Aby pomóc utrzymać rodzinę od wczesnych lat pracował w Stoczni Szczecińskiej jako spawacz, a równocześnie uczył się w uzupełniającej szkole średniej.

W 1957 roku podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ich ukończeniu przez 20 lat pracował na różnych stanowiskach: najpierw w Zakładach Ziemniaczanych we Wronkach, a potem w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu. W tym czasie był autorem 15 wdrożonych patentów i ponad 60 publikacji naukowych dotyczących głównie modyfikacji skrobi.

W 1982 roku otworzył własny zakład produkcyjny "Celiko", w którym jako pierwszy w Polsce w oparciu o opracowane przez siebie receptury wytwarzał desery i ciasta bezglutenowe dla osób chorych na celiakię i produkty niskobiałkowe dla chorych na fenyloketonurię. Był twórcą nowatorskich linii technologicznych do suszenia liofilizacyjnego oraz do produkcji wielosmakowych herbatek rozpuszczalnych i instantyzacji kakao. Jego firma znana z dbałości o wysoką jakość utrzymuje do dziś kontakty handlowe z wieloma europejskimi koncernami spożywczymi. W 1972 roku Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej nadał Mu stopień doktora nauk technicznych.

Dr Kosicki, zmarły w 2006 roku, był nie tylko wspaniałym badaczem, innowatorem i przedsiębiorcą, ale także człowiekiem niezwykle wyczulonym na potrzeby młodzieży, dla której był nieocenionym autorytetem i przyjacielem, organizował turnieje sportowe, fundował stypendia i nagrody. Obok zaszczytnych tytułów Mistrza Techniki oraz różnych odznaczeń państwowych i resortowych posiadał  również Medal Jordana.

Dla upamiętnienia Osoby dr inż. Zenona Kosickiego i wyrażenia wdzięczności za wieloletnie wspieranie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności od 2007 roku przyznawana jest coroczna nagroda Jego imienia dla najlepszego uczestnika tej Olimpiady z województwa wielkopolskiego.