Rys historyczny

polski English

Firma Celiko powstała w 1982 roku i jest firmą z całkowicie polskim kapitałem. Od początku swojej działalności specjalizuje się i doskonali w zakresie produkcji artykułów spożywczych, w szczególności suchych koncentratów spożywczych. Rozpoczęła swoją działalność od trudnej i pionierskiej produkcji, wymagającej ostrych reżimów produkcyjnych – produkcji pełnego asortymentu żywności dietetycznej dla diet eliminacyjnych – między innymi Celiakii.
 

Dalszy rozwój firmy konsekwentnie prowadził w kierunku produkcji żywności funkcjonalnej tzw. „zdrowej” – opartej na naturalnych dodatkach, którego efektem było powstanie w 1998 roku nowego działu w firmie, zajmującego się produkcją naturalnych dodatków do żywności.

Produkcję naturalnych dodatków do żywności firma opiera na trzech liniach technologicznych:

 • ciągłej linii produkcyjnej do liofilizacji warzyw i owoców;
 • dziale produkcji naturalnych dodatków do żywności w formie proszków, opartym na technologii suszenia rozpyłowego;
 • instalacji do granulacji ciśnieniowej proszkowych dodatków do żywności

Produkcja odbywa się w pełni wystandaryzowanych warunkach, na nowoczesnych liniach technologicznych pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry, co gwarantuje osiągnięcie założonych standardów technologicznych i utrzymanie ich. Odpowiedni poziom jakościowy wyrobów pozwala uzyskać konsekwentna polityka firmy w tym zakresie, której efektem było wprowadzenie i ciągłe udoskonalanie stosownych systemów jakościowych (począwszy od wprowadzenia systemu HACCP w dziale dietetycznym w 1997 roku; poprzez wprowadzenie systemów HACCP, ISO 9001 i DS. 3027 oraz zasad GMP i GHP na wszystkich zakładach produkcyjnych; aż do wprowadzenia systemu ISO 22000 w 2006 roku).

 

Produkcja odbywa się na nowoczesnych liniach technologicznych pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry, co gwarantuje osiąganie i utrzymywanie wysokiej i stabilnej jakości wyrobów.

 

Odpowiedni poziom jakościowy wyrobów jest wynikiem konsekwentnej polityki firmy w tym zakresie, której efektem było wprowadzenie i ciągłe udoskonalanie stosownych systemów jakościowych:

 • rok 1982 - uzyskanie statusu zakładu produkcji dietetycznej;
 • rok 1997 - wprowadzenie systemu HACCP w dziale dietetycznym;
 • rok1999 - system jakości ISO 9001:1996 na Zakładach nr 1 i 2 Certyfikat PCBC nr 272/1/99;
 • rok 2002 – system jakości ISO 9001:1996 i system HACCP  Certyfikat nr 12/2/2002;
 • rok 2004 -systemy  ISO 9001:2001 i  HACCP wg DS 3027 E:2002, oraz zasad GMP i GHP na wszystkich zakładach produkcyjnych Certyfikat nr 12/3/2004
 • rok 2006 Zintegrowany System Zarządzania Jakość * HACCP  zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2001 i DS 3027 E:2002  Certyfikat nr 12/4/2006;
 • rok 2008 r modyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością * HACCP zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006).
 • rok 2009 r modyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością * HACCP zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2006).