03/2021

CELIKO S. A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

CELIKO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja polskich marek produktowych i wzrost konkurencyjności firmy CELIKO S. A. – Projekt Programu promocji branży Polskie Specjalności Żywnościowe.”

Celem realizacji Projektu jest promocja marek produktowych Wnioskodawcy, internacjonalizacja, wzrost konkurencyjności i rozwój działalności eksportowej w wyniku zawarcia kontraktów handlowych i rozpoczęcia współpracy z nowymi kontrahentami, a wzrost sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych możliwy dzięki realizacji Projektu w ramach Programu promocji branży Polskie Specjalności Żywnościowe.

www.mapadotacji.gov.pl