LIOFILIZATY

Liofilizacja jest sprawdzonym i uznanym za najbardziej zachowawczy proces suszenia, polegający na sublimacji par wody z zamrożonych produktów z pominięciem fazy ciekłej. Prowadzi się go w niskiej temperaturze i w warunkach wysokiej próżni – eliminuje to szkodliwe oddziaływanie wysokich temperatur na strukturę i wartości odżywcze przetwarzanych surowców oraz działanie utleniającego wpływu powietrza. W rezultacie otrzymuje się produkty o bardzo niskiej zawartości wody (ok. 2%), co gwarantuje ich wyjątkową trwałość = stabilność mikrobiologiczną.

Uzyskiwane w procesie liofilizacji produkty odznaczają się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi:

 • niemal całkowite zachowanie cech organoleptycznych (smak, aromat, barwa, struktura i kształt) użytych surowców,
 • brak ubytków składników odżywczych wyjściowych surowców (np. witamin),
 • porowatą strukturą produktów, która zapewnia ich szybką rehydratację i/lub rozpuszczalność.

Celiko posiada instalacje ciągłe i okresowe do liofilizacji produktów spożywczych, co umożliwia przetwarzanie surowców praktycznie w każdej postaci:

 • w postaci stałej np. całe lub rozdrobnione owoce i warzywa,
 • w postaci płynnej np. przeciery owocowe i warzywne.
Dowiedz się więcej na stronie:

LIOFILIZATY

Liofilizacja jest sprawdzonym i uznanym za najbardziej zachowawczy proces suszenia, polegający na sublimacji par wody z zamrożonych produktów z pominięciem fazy ciekłej. Prowadzi się go w niskiej temperaturze i w warunkach wysokiej próżni – eliminuje to szkodliwe oddziaływanie wysokich temperatur na strukturę i wartości odżywcze przetwarzanych surowców oraz działanie utleniającego wpływu powietrza. W rezultacie otrzymuje się produkty o bardzo niskiej zawartości wody (ok. 2%), co gwarantuje ich wyjątkową trwałość = stabilność mikrobiologiczną.

Uzyskiwane w procesie liofilizacji produkty odznaczają się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi:

 • niemal całkowite zachowanie cech organoleptycznych (smak, aromat, barwa, struktura i kształt) użytych surowców,
 • brak ubytków składników odżywczych wyjściowych surowców (np. witamin),
 • porowatą strukturą produktów, która zapewnia ich szybką rehydratację i/lub rozpuszczalność.

Celiko posiada instalacje ciągłe i okresowe do liofilizacji produktów spożywczych, co umożliwia przetwarzanie surowców praktycznie w każdej postaci:

 • w postaci stałej np. całe lub rozdrobnione owoce i warzywa,

w postaci płynnej np. przeciery owocowe i warzywne.

Dowiedz się więcej na stronie:
Miska wypełniona truskawkami liofilizowanymi w technologii Celiko.

PROSZKI

 

Suszenie rozpyłowe to proces polegający na przetwarzaniu surowców płynnych w substancje proszkowe. W ten sposób unika się zagrożeń związanych z przechowywaniem ich niestabilnych wodnych roztworów, wymagających składowania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym. Produkty proszkowe mogą być składowane w standardowych warunkach przechowywania, a ich odtworzenie ogranicza się do prostego rozpuszczenia w wodzie.

Zalety uzyskiwane tą drogą proszków owocowych i warzywnych:

 • Wysoki stopień zachowania cech organoleptycznych użytych surowców (smak, aromat, barwa)
 • Łatwa rozpuszczalność
 • Możliwość granulacji ciśnieniowej produktów (i formowania ziarna w różnych rozmiarów)
Dowiedz się więcej na stronie:

PROSZKI

 

Suszenie rozpyłowe to proces polegający na przetwarzaniu surowców płynnych w substancje proszkowe. W ten sposób unika się zagrożeń związanych z przechowywaniem ich niestabilnych wodnych roztworów, wymagających składowania w warunkach chłodniczych lub w stanie zamrożonym. Produkty proszkowe mogą być składowane w standardowych warunkach przechowywania, a ich odtworzenie ogranicza się do prostego rozpuszczenia w wodzie.

Zalety uzyskiwane tą drogą proszków owocowych i warzywnych:

 • Wysoki stopień zachowania cech organoleptycznych użytych surowców (smak, aromat, barwa)
 • Łatwa rozpuszczalność
 • Możliwość granulacji ciśnieniowej produktów (i formowania ziarna w różnych rozmiarów)
Dowiedz się więcej na stronie:
Świeże maliny oraz maliny w formie proszku suszonego rozpyłowo.

GRANULATY

 

Granulacja ciśnieniowa jest procesem, w którym produkty proszkowe (suszone rozpyłowo proszki owocowe i warzywne) zmieniają formę z pylistej na granulową. Proszki, pod wpływem wysokiego ciśnienia, uzyskują postać drobnych ziaren, co polepsza ich cechy technologiczne i zwiększa gamę ich zastosowań. Produkty w tej formie znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie pożądana jest forma granuli, która umożliwia między innymi pokonania problemów technologicznych jak: równomierne wymieszanie i dozowanie dodatków z pozostałymi składnikami o nieregularnych kształtach i różnej wielkości, czy też zlepianie i zbrylanie w przypadku np. zawilgoceń.

Zalety naszych granulatów:

 • Zachowanie wszystkich cech organoleptycznych i odżywczych proszków suszonych metodą rozpyłową (smak, aromat, barwa)
 • Łatwość w dozowaniu
Dowiedz się więcej na stronie:

GRANULATY

 

Granulacja ciśnieniowa jest procesem, w którym produkty proszkowe (suszone rozpyłowo proszki owocowe i warzywne) zmieniają formę z pylistej na granulową. Proszki, pod wpływem wysokiego ciśnienia, uzyskują postać drobnych ziaren, co polepsza ich cechy technologiczne i zwiększa gamę ich zastosowań. Produkty w tej formie znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie pożądana jest forma granuli, która umożliwia między innymi pokonania problemów technologicznych jak: równomierne wymieszanie i dozowanie dodatków z pozostałymi składnikami o nieregularnych kształtach i różnej wielkości, czy też zlepianie i zbrylanie w przypadku np. zawilgoceń.

Zalety naszych granulatów:

 • Zachowanie wszystkich cech organoleptycznych i odżywczych proszków suszonych metodą rozpyłową (smak, aromat, barwa)
 • Łatwość w dozowaniu
Dowiedz się więcej na stronie:
Miska zawierająca granulaty owocowe uzyskane technologią granulacji ciśnieniowej.

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

Oferujemy naturalne składniki do żywności:

 • liofilizowane owoce i warzywa
 • suszone rozpyłowo proszki owocowe i warzywne
 • granulaty (proszki suszone rozpyłowo w formie praktycznych granul)
 • usługi – liofilizacji, suszenia rozpyłowego oraz granulacji ciśnieniowej – z powierzonych surowców

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

        +48 61 87 12 763

        +48 61 87 12 744

        fi@celiko.com.pl