ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Celiko jest firmą odpowiedzialną społecznie. Wszystkie nasze działania są oparte nie tylko
o obowiązujące, międzynarodowe przepisy, ale również dostosowane do specyfiki środowiska
i społeczeństwa, w którym działamy. Realizujemy je w ramach kilku kluczowych obszarów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Celiko jest firmą odpowiedzialną społecznie. Wszystkie nasze działania są oparte nie tylko
o obowiązujące, międzynarodowe przepisy, ale również dostosowane do specyfiki środowiska
i społeczeństwa, w którym działamy. Realizujemy je w ramach kilku kluczowych obszarów.

ŚRODOWISKO
NATURALNE

Regularnie modernizujemy wszystkie zakłady produkcyjne i jednostki organizacyjne – ponosimy znaczne nakłady zarówno na ich unowocześnienie, jak również na podniesienie jakości, poziomu bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

 • W zakładach produkcyjnych zainstalowano m.in. linię do osuszania powietrza
  z oraz wybudowano wstępną podczyszczalnię ścieków.
 • Firma prowadzi bieżący monitoring i optymalizację zużycia energii elektrycznej
  i cieplnej, paliw oraz zasobów naturalnych – redukcja zużycia energii i emisji spalin możliwa jest
  m.in. dzięki systematycznej modernizacji urządzeń i infrastruktury grzewczej.
 • Systematycznie ograniczamy emisję zanieczyszczeń do środowiska (ścieki) oraz zapobiegamy
  przedostawaniu się zanieczyszczeń (oleje, smary, paliwo, środki chemiczne) do kanalizacji.
 • W procesie mycia i dezynfekcji linii produkcyjnej stosujemy nowoczesne rozwiązania
  i urządzenia umożliwiające ograniczenie i optymalizację zużycia środków myjących
  i dezynfekujących.
 • Pozostałe w procesie produkcji odpady wykorzystujemy jako paliwo alternatywne.
 • Systematycznie wymieniamy lub modernizujemy zastosowane oświetlenie, obniżając zużycie energii i wynikające z tego obciążenia środowiskowe.
 • Prowadzimy rozbudowany proces segregacji i gromadzenia wszelkich
  wytwarzanych odpadów.

ŚRODOWISKO
NATURALNE

Regularnie modernizujemy wszystkie zakłady produkcyjne i jednostki organizacyjne – ponosimy znaczne nakłady zarówno na ich unowocześnienie, jak również na podniesienie jakości, poziomu bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego.

 • W zakładach produkcyjnych zainstalowano m.in. linię do osuszania powietrza
  z oraz wybudowano wstępną podczyszczalnię ścieków.
 • Firma prowadzi bieżący monitoring i optymalizację zużycia energii elektrycznej
  i cieplnej, paliw oraz zasobów naturalnych – redukcja zużycia energii i emisji spalin możliwa jest
  m.in. dzięki systematycznej modernizacji urządzeń i infrastruktury grzewczej.
 • Systematycznie ograniczamy emisję zanieczyszczeń do środowiska (ścieki) oraz zapobiegamy
  przedostawaniu się zanieczyszczeń (oleje, smary, paliwo, środki chemiczne) do kanalizacji.
 • W procesie mycia i dezynfekcji linii produkcyjnej stosujemy nowoczesne rozwiązania
  i urządzenia umożliwiające ograniczenie i optymalizację zużycia środków myjących
  i dezynfekujących.
 • Pozostałe w procesie produkcji odpady wykorzystujemy jako paliwo alternatywne.
 • Systematycznie wymieniamy lub modernizujemy zastosowane oświetlenie, obniżając zużycie energii i wynikające z tego obciążenia środowiskowe.
 • Prowadzimy rozbudowany proces segregacji i gromadzenia wszelkich
  wytwarzanych odpadów.
Sadzonka w dłoniach, symbolizująca odpowiedzialność społeczną Celiko dotyczącą środowiska naturalnego.

PRACOWNICY

Nasi pracownicy są dla nas bardzo ważni, dlatego:

 • zapewniamy odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju;
 • dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • prowadzimy transparentną politykę personalną – system ocen w firmie oparty jest na modelu kompetencji;
 • rekrutacje przeprowadzane są na podstawie przyjętych w firmie procedur;
 • obowiązuje u nas zasada ułatwionej dostępności kierownictwa wszystkich szczebli (z właścicielami firmy włącznie) dla każdego z pracowników, bez względu na miejsce w hierarchii służbowe;
 • oferujemy pracownikom możliwość korzystania z pakietów sportowo-rekreacyjnych (kartę OK system) umożliwiającą udział w zajęciach na terenie całego województwa.

Pracownikom przysługują równe prawa – do zakładowej opieki zdrowotnej, awansów, szkoleń, świadczeń socjalnych i innych form pomocy zapewnianej przez firmę – bez względu na płeć, narodowość, wyznanie i przekonania.

PRACOWNICY

Nasi pracownicy są dla nas bardzo ważni, dlatego:

 • zapewniamy odpowiednią motywację, stabilność pracy oraz możliwości dalszego rozwoju;
 • dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • prowadzimy transparentną politykę personalną – system ocen w firmie oparty jest na modelu kompetencji;
 • rekrutacje przeprowadzane są na podstawie przyjętych w firmie procedur;
 • obowiązuje u nas zasada ułatwionej dostępności kierownictwa wszystkich szczebli (z właścicielami firmy włącznie) dla każdego z pracowników, bez względu na miejsce w hierarchii służbowe;
 • oferujemy pracownikom możliwość korzystania z pakietów sportowo-rekreacyjnych (kartę OK system) umożliwiającą udział w zajęciach na terenie całego województwa.

Pracownikom przysługują równe prawa – do zakładowej opieki zdrowotnej, awansów, szkoleń, świadczeń socjalnych i innych form pomocy zapewnianej przez firmę – bez względu na płeć, narodowość, wyznanie i przekonania.

Zadowoleni i uśmiechnięci pracownicy Celiko.

SPOŁECZNOŚCI

 

Nieustannie współpracujemy ze społecznością. Skupia się zarówno na wspieraniu organizacji, stowarzyszeń i instytucji służących zdrowiu, kulturze i oświacie, jak i na ochronie środowiska. Wsparcie ma charakter świadczeń pieniężnych
bądź produktowych.

 • Współpracujemy ściśle z organizacjami non profit prowadzącymi działania i edukację na rzecz osób chorych na celiakię i będących na diecie bezglutenowej.
 • Wspieramy pikniki oraz kolonie i obozy dla dzieci na diecie bezglutenowej.
 • Wspieramy pikniki, święta i lokalne wydarzenia organizowane dla lokalnych społeczności (w lokalnych szkołach, przedszkolach i wspólnotach).
 • Sponsorujemy aktywność sportową – zwłaszcza dzieci
  i młodzieży – m.in. sekcję szermierki klubu sportowego Warta Poznań oraz wydarzenia organizowane przez Pobiedziski Klub Tenisowy.
 • Wspieramy wydarzenia i konferencje dot. promocji ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
Frupp Cup Tenis 10 – uśmiechnięte dziecko.

SPOŁECZNOŚCI

 

Nieustannie współpracujemy ze społecznością. Skupia się zarówno na wspieraniu organizacji, stowarzyszeń i instytucji służących zdrowiu, kulturze i oświacie, jak i na ochronie środowiska. Wsparcie ma charakter świadczeń pieniężnych
bądź produktowych.

 • Współpracujemy ściśle z organizacjami non profit prowadzącymi działania i edukację na rzecz osób chorych na celiakię i będących na diecie bezglutenowej.
 • Wspieramy pikniki oraz kolonie i obozy dla dzieci na diecie bezglutenowej.
 • Wspieramy pikniki, święta i lokalne wydarzenia organizowane dla lokalnych społeczności (w lokalnych szkołach, przedszkolach i wspólnotach).
 • Sponsorujemy aktywność sportową – zwłaszcza dzieci
  i młodzieży – m.in. sekcję szermierki klubu sportowego Warta Poznań oraz wydarzenia organizowane przez Pobiedziski Klub Tenisowy.
 • Wspieramy wydarzenia i konferencje dot. promocji ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
Frupp Cup Tenis 10 – uśmiechnięte dziecko.

KONSUMENCI,
KONTRAHENCI
I KONKURENCJA

 

Wytwarzane przez nas produkty projektujemy tak, aby uwzględniały potrzeby naszych klientów i kontrahentów. Wykorzystujemy nowoczesne technologie produkcji (m.in. liofilizację) oraz prowadzimy stałą, dokładną kontrolę jakości – posiadamy własne laboratorium mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne. W ramach wszystkich realizowanych procesów współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami. We wszystkich naszych zakładach wdrożyliśmy kompleksowe systemy zarządzania jakością (FSSC 22000). Otwarcie komunikujemy się z naszymi konsumentami.

Produkowane przez nas wyroby gotowe badamy są zgodnie z opracowanym planem kontroli jakości, a ich wiarygodność potwierdzamy we współpracy laboratoriami zewnętrzne.

Przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej. Upowszechniamy i respektujemy aktualne przepisy prawa w tym zakresie.

KONSUMENCI,
KONTRAHENCI
I KONKURENCJA

 

Wytwarzane przez nas produkty projektujemy tak, aby uwzględniały potrzeby naszych klientów i kontrahentów. Wykorzystujemy nowoczesne technologie produkcji (m.in. liofilizację) oraz prowadzimy stałą, dokładną kontrolę jakości – posiadamy własne laboratorium mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne. W ramach wszystkich realizowanych procesów współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami. We wszystkich naszych zakładach wdrożyliśmy kompleksowe systemy zarządzania jakością (FSSC 22000). Otwarcie komunikujemy się z naszymi konsumentami.

Produkowane przez nas wyroby gotowe badamy są zgodnie z opracowanym planem kontroli jakości, a ich wiarygodność potwierdzamy we współpracy laboratoriami zewnętrzne.

Przestrzegamy zasad uczciwej i równej konkurencji rynkowej. Upowszechniamy i respektujemy aktualne przepisy prawa w tym zakresie.

Uśmiechnięta matka z zadowoloną córką przy stole pełnym owoców.